Contact Us

ALIC Center, 8 Tianda Road, Hefei, Anhui, China

Email: xu_jia@alic.com

Tel: 0086-551-62299663

Fax: 0086-551-62840404

Mobile: 0086-13956093296

Zip Code: 230088